Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (ΕΕ) οχήματος

Η ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με την εκπόνηση των μελετών, σε συνεργασία με την DEKRA ITALY φορέα που ασχολείται με ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου οχημάτων της 2018/858 στις 21/11/2023 ολοκληρώσαμε τον τεχνικό φάκελο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και την ανάρτηση στο yme της ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος κατηγορίας Ο2 σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΕ ) 2018/858 για την εταιρία FLEXI WHEELS.
 
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Πολυχρονόπουλο, διευθύνων σύμβουλο της εταιρίας Flexi-Wheels για την εμπιστοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην εταιρία μας.
error: Content is protected !!