Η ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ιδρύθηκε το 2010 ως μελετητική τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και το 2013 έγινε μετεγκατάσταση στο κέντρο της πόλης επί της οδού Ερμού 1 και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι κύριες δραστηριότητες μας αφορούν την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων , γνωστοποιήσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , εκπόνηση μελετών και πιστοποιήσεις σε οχήματα ελαφρού και βαρέου τύπου και συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας.

Πρωταρχικός στόχος μας ήταν και είναι να παραμένει ο σταθερά πελατοκεντρικός προσανατολισμός της δραστηριοποίησης μας , με γνώμονα την παροχή ποιοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με την έγκυρη , υπεύθυνη και εποικοδομητική προσφορά λύσεων στον κάθε πελάτη.

Η στενή προσωπική επαφή με όλους όσους απευθύνονται σ εμάς εξασφαλίζει την βεβαιότητα ότι η υπόθεση τους θα αντιμετωπιστεί με την απαραίτητη σοβαρότητα και αξιοπιστία από τους άριστα καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας.