η εδρα μασ

Η έδρα της Γουναρίδης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί, βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε τα γραφεία μας στο κέντρο της, στην οδό Ερμού 1 στον 2ο όροφο.

Χάρτης